Vítání občánků se vrátilo do Domu kultury

Vítání občánků se vrátilo do Domu kultury
14.5.2012
Primátor města Vít Mandík prosadil pokračování projektu Vítání občánků i v letošním roce. Akce, která byla obohacena o doprovodný program, se opět uskutečnila v Domě kultury.

Vítání občánků bylo znovu pořádáno formou svátečního odpoledne v sále Domu kultury. V úvodu bylo představiteli města přivítáno šedesát jedna miminek, jejich rodičů a dalších rodinných příslušníků. Součástí kulturního programu bylo taneční vystoupení mažoretek z MŠ Motýlek a hudební vystoupení dětského pěveckého sboru Koťata. Akce se zúčastnili primátor města Vít Mandík, náměstkyně primátora Zuzana Kailová, náměstek hejtmanky Arno Fišera a radní města Josef Macík.

Snahou primátora města Víta Mandíka je zachovat tradici Vítání občánků ve městě Ústí nad Labem i přes nepříznivou finanční situaci města. Akce je vedením města vnímána jako poděkování rodinám za jejich rozhodnutí přivést na svět své první dítě právě v Ústí nad Labem.

„Malým ústeckým občánkům přeji do dalších let mnoho zdraví, štěstí, lásky a pevného rodinného zázemí a věřím, že pro ně město Ústí nad Labem bude příjemným místem pro život. Rodinám pak přeji, aby jim jejich děti přinášely mnoho radosti,“ popřál primátor města Vít Mandík.