Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet
9.3.2015
V úterý 10. března bude v rámci kampaně Vlajka pro Tibet na budově Magistrátu města Ústí nad Labem vyvěšena tibetská vlajka.

Viset bude hned vedle vlajky Evropské unie, České republiky a statutárního města Ústí nad Labem.

Tibetská vlajka se na ústeckém magistrátu vyvěšuje už od roku 2000. Nová rada města letos tuto tradici potvrdila. Ve svém usnesení konstatovala, že vyvěšením tibetské vlajky chce symbolicky vyjádřit podporu lidským právům a solidaritu města Ústí nad Labem s tibetským lidem.

Člen rady města David Daduč, občanským povoláním překladatel, k této příležitosti vybral a z angličtiny přeložil několik facebookových příspěvků duchovního vůdce Tibeťanů, 14. dalajlámy Tändzina Gjamccha:

23. února: Zkušenost mě naučila, že největší vnitřní klid vychází z tříbení lásky a soucitu. Čím víc dbáme o štěstí druhých, tím silnější máme pocit blaha. Kultivace úzkých, srdečných vztahů s ostatními samovolně uklidňuje mysl. Pomáhá rozehnat obavy a nejistoty a dává nám sílu čelit překážkám – jedná se o nejhlubší zdroj úspěchu v životě.

16. února: Jsem si jistý, že se všichni shodneme, že násilí je zapotřebí překonávat, ale nejprve si musíme ověřit, jestli má nějakou hodnotu. Z čistě praktické perspektivy může být násilí v některých situacích užitečné. Silou lze rychle vyřešit problém. Jenže takový úspěch jde často na úkor práv a pohody druhých. Jeden problém se vyřeší, leč zaseje se sémě dalšího.

9. února: Často je těžké posoudit, jak naše činy a jejich dopady na životní prostředí nejspíš postihnou ostatní. Jasné je ale to, že jsme jediný druh schopný zničit planetu. Ptáci ani hmyz takovou moc nemají, ani žádný jiný savec. Avšak přestože dokážeme planetu zničit, dokážeme ji také chránit. Jsem přesvědčen, že je naším naléhavým úkolem tak činit.

3. února: Zdá se, že z pojmu soucitu pro některé lidi plyne úplná nedbalost o vlastní zájmy, nebo dokonce jejich obětování. Tak tomu není. Ve skutečnosti si v prvé řadě musíte přát být sami šťastní – nemá-li člověk v lásce sám sebe, jak by mohl milovat ostatní?

29. ledna: Vzájemná závislost je stěžejní zákonitostí přírody. I maličký hmyz přežívá díky spolupráci. Naše vlastní přežití závisí na pomoci ostatních natolik, že potřeba lásky spočívá přímo v jádře naší existence. Musíme proto pěstovat ryzí smysl pro zodpovědnost a upřímný zájem o blaho druhých.

23. ledna: Na soucit se lze spolehnout. I když nás stíhají ekonomické potíže a bohatství se tenčí, s lidskými bytostmi kolem sebe stále můžeme sdílet soucit. Národní a globální ekonomiky podléhají mnoha vzestupům a pádům, ale můžeme si při jejich plynutí zachovat soucitný přístup, který nás přes ně přenese.

16. ledna: Můj hlavní úkol je věnovat své tělo, řeč a mysl blahu ostatních. Doufám, že v tom budu schopen ještě nějakou dobu pokračovat. Má nejoblíbenější modlitba zní: „Dokud bude trvat vesmír, / A dokud zůstanou lidské bytosti, / Dotud nechť vytrvám i já, / Abych rozptyloval utrpení světa.“