Výběrové řízení na uměleckého šéfa činohry

Výběrové řízení na uměleckého šéfa činohry
31.3.2014
Rada města vyhlásila výběrové řízení na pozici uměleckého šéfa činohry nové příspěvkové organizace Činoherního studia města Ústí nad Labem.

Termín ukončení přijímání přihlášek byl stanoven na 31. 5. 2014. Nástup nového uměleckého šéfa je plánován od 1. 7. 2014. Odbornou komisi, která posoudí koncepce uchazečů, jejich kvalifikovanost, zajistí firma CASTING STUDIO CINE-JESSY, s. r. o.

Jednání o personálním obsazení Činoherního studia města Ústí nad Labem stále probíhají. Právní zástupce této příspěvkové organizace opakovaně žádal zaměstnance Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s., aby jasně sdělili, kdo má zájem nastoupit do pracovního poměru v příspěvkové organizaci Činoherního studia města Ústí nad Labem. Ani k dnešnímu dni však není zájem jednotlivců zřejmý, není tedy možné připravit návrhy smluv na pracovní poměr do p. o. Činoherní studio města Ústí nad Labem.

Právní zástupce proto přistoupil v pondělí 31. března k dalšímu kroku pro jasné ustanovení zájemců o přechod do Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o., a předal v Činoherním divadle města Ústí nad Labem, o. p. s., tiskopisy, na jejichž základě by mohla proběhnout další jednání k uzavření pracovního poměru se zájemci. Tiskopisy jsou k dispozici všem, kteří mají o zaměstnání v příspěvkové organizaci zájem.

Nová příspěvková organizace Činoherní studio města Ústí nad Labem vznikla 4. března 2014, obnovení této příspěvková organizace je návratem k situaci před rokem 2009, kdy tato organizační forma poskytovala po řadu let divadelnímu souboru potřebné podmínky pro nezávislou uměleckou činnost a přitom umožňovala městu lépe zajišťovat hospodárnost při využívání nemalých prostředků vynakládaných z městského rozpočtu na činnost divadla.