Vyčištěny budou nádoby na tříděný odpad, vznikne i projekt na biologický odpad

Vyčištěny budou nádoby na tříděný odpad, vznikne i projekt na biologický odpad
9.6.2016
Primátorka města schválila rozpočtové opatření odboru životního prostředí v celkové výši 300 tis. Kč.

Částka 200 tisíc korun bude použita na vyčištění nádob na tříděný odpad, jejichž vzhled je neupokojivý. Postupně budou na 400 stanovištích v celém městě čištěny zejména nádoby na sklo. Úklid začne po odkvetení stromů.

Částka 100 tisíc korun je převedena na spuštění pilotního projektu. Projekt počítá s rozmístěním 50 nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad v městské části Severní Terasa. Nádoby o velikosti 240 litrů budou umístěny na stanovištích tříděného odpadu na sídlišti Severní Terasa, kde obyvatelé odpady třídí nejaktivněji. Tato lokalita byla na základě průzkumu vybrána zejména s ohledem na největší zájem místních obyvatel o třídění biologického odpadu, sídliště tvoří jeden celek s dostatečným počtem obyvatel, s dobrou možností naplánování svozové trasy bez zbytečných přejezdů. Výsyp bude realizován 1x týdně.

Trvání pilotního projektu je plánováno do konce roku 2016. Poté bude projekt vyhodnocen. Pokud se při pravidelných kontrolách, které budou provádět pracovníci odboru životního prostředí, ukáže, že projekt neplní svůj účel (občané nádoby nevyužívají nebo do nádob odkládají směsný komunální odpad), dojde k jeho ukončení před plánovaným termínem. 

O plánovaném pilotním projektu byla informována Komise životního prostředí Rady města Ústí nad Labem, všichni přítomní členové vyjádřili souhlas s realizací.

Pilotní projekt na Severní Terasa bude spuštěn 15. června. Nádoby na bioodpad budou u stanovišť na tříděný odpad.

Jak třídit bioodpad

Mezi bioodpady patří:

tráva a plevel
zbytky pečiva a obilovin
košťály i celé rostliny
seno a sláma
zemina z květin
hnůj, slepičí trus
hobliny a piliny
padané ovoce
slupky z ovoce
zbytky zeleniny
listí a drcené větve
kávový a čajový odpad včetně filtrů

Mezi bioodpady nepatří:

pleny
maso a kosti
oleje a tuky
tekuté a silně mastné potraviny
obaly od potravin
uhynulá zvířata
kočkolit
biologicky nerozložitelné odpady
uhelný popel, smetky z ulice
sáčky z vysavače
cigaretové oharky
podestýlka z chovu drobných zvířat