Vyhlášení architektonické soutěže

Vyhlášení architektonické soutěže
8.11.2013
Rada města schválila vyhlášení veřejné architektonické soutěže „Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy s cílem vytvoření tržního náměstí“.

Soutěž bude vyhlášena jako jednokolová – ideová a týká se řešení veřejného prostranství mezi obchodními domy Labe a Fórum a navazující ulici u kostela směrem do ulice Revoluční, se zachováním, respektive kultivací a rozšířením stávajících tržních prvků tohoto prostoru. Soutěž bude zajišťována odborem rozvoje města a vyhlášena bude ve spolupráci s Českou komorou architektů, která stanovuje postup pro přípravu, proces a realizaci architektonických soutěží.

Na ceny soutěžícím je určeno 250.000 korun. Celkový rozpočet na akci, která bude financována z přebytku loňského hospodaření, činí 320.000 korun.

Požadavek na vyhlášení veřejné architektonické soutěže vyplynul z usnesení komise pro územní plán. Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení tohoto prostoru.