Vyhlašujeme signál regulace pro Ústecký kraj

Vyhlašujeme signál regulace pro Ústecký kraj
14.11.2011
Smogová situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10 nastala. Platnost signálu je od 13:00 hodin dne 14.11.2011 do odvolání.

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 150 mikrogramů/m3 pro vyhlášení signálu regulace doporučuje omezit pobyt pod širým nebem.
Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu 
dusičitého.

Podrobné informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ (http://portal.chmi.cz).