Vyjádření k článku Deníku o Povodňovém večeru

Vyjádření k článku Deníku o Povodňovém večeru
13.12.2013
Urážkou záchranářů a organizátorů děkovného večera Povodně 2013 je článek Ústeckého deníku Díky za povodně? Předražené! zveřejněný dne 13. 12. 2013.

Slavnostní večer Povodně 2013 byl připraven jako výraz poděkování a ocenění všem organizacím a jednotlivcům za pomoc, kterou město Ústí nad Labem v souvislosti s povodní 2013 dostalo. Ohlasy byly velmi pozitivní a řada účastníků jeho úroveň ocenila.

Statutární město Ústí nad Labem nedostalo prostor se k záležitosti vyjádřit. Od Deníku obdržela kancelář primátora pouze dotaz týkající se ceny akce, dotaz byl obratem odpovězen. V článku proto chyběla tato fakta:

  • Veřejná zakázka na tuto akci prošla standardním výběrovým řízením a cena odpovídá nákladům na jiné akce tohoto druhu.
  • Nešlo o akci pro vyvolené. Seznam účastníků byl sestaven na základě návrhů vedení jednotlivých subjektů, které jsou součástí povodňové komise. Jediným omezením byla kapacita sálu. Účastníci večera reprezentovali složky, jejichž jsou členy. Jak bylo několikrát zdůrazněno, předaná ocenění a poděkování proto patřila všem, kteří se na zvládnutí povodní podíleli.
  • Strážníkům městské policie byly proplaceny všechny náležitosti související s povodněmi, rada města schválila několik rozpočtových opatření ve prospěch posílení mzdových prostředků městské policie.

Neopodstatněná kritika nejen znevažuje práci záchranářů i organizátorů, navíc obecně zpochybňuje i smysl podobných děkovných akcí.