Vyjádření k dění kolem Collegia Bohemica o. p. s.

Vyjádření k dění kolem Collegia Bohemica o. p. s.
10.9.2014
Společná tisková zpráva města Ústí nad Labem a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Vzhledem k nejnovějšímu dění a mediální dezinterpretaci považují město Ústí nad Labem a UJEP za nutné vyjádřit se k poslednímu dění kolem Collegia Bohemica o. p. s.

Městu Ústí nad Labem a Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem velmi záleží na osudu Collegia Bohemica. Nechtějí jen pasivně přihlížet stavu, ve kterém se tato instituce již delší dobu nachází. Současný stav není výsledkem náhlého impulsu, ale dlouhodobější diskuse o směřování a fungování Collegia Bohemica, které již po delší dobu neplní funkci, pro kterou vzniklo.

Město Ústí nad Labem a UJEP jsou institucemi, které to mají ke Collegiu Bohemicu geograficky i jinak nejblíže a jsou i chtějí být jeho nejbližšími podporovateli a partnery. „Uvědomujeme si nutnost existence Collegia Bohemica i jeho zvláštní význam pro česko-německé vztahy a chceme se ve spojení s odpovědnými ministerstvy aktivně podílet na jeho dalším rozvoji, a tím přispět ke zvýšení prestiže a významu této instituce,“ říká rektor UJEP prof. René Wokoun.

Člen SR Collegia Bohemica za město Ústí nad Labem, Mgr. Miroslav Král, k tomu dodává: „Přejeme si, aby se Collegium Bohemicum stalo prestižní vědecko-výzkumnou institucí, která bude vytvářet prostor pro svobodnou diskusi nad minulostí i současností česko-německých vztahů.

Proto nejsou město Ústí nad Labem i UJEP lhostejní vůči nesrovnalostem a pochybnostem, které byly v této instituci zjištěny. Upozornila na ně dozorčí rada v průběhu řádného jednání Správní rady Collegia Bohemica dne 28. 8. 2014. Jejich napravení považujeme za základní předpoklad pro důvěryhodné působení této instituce.

Město Ústí n. L. a UJEP vyzývají k věcné diskusi s racionálními argumenty jak nad hospodařením a řízením Collegia Bohemica, tak nad jeho plánovanou expozicí. Jak doplňuje Mgr. Král: „Město ani univerzita nikdy nepolemizovaly nad tím, zda je plánovaná expozice pročeská či protičeská, neboť v otázce připravované expozice májí plnou důvěru v odborné zázemí Collegia Bohemica v podobě fungování jeho vědecké rady.“

Správní rada nehlasovala na svém posledním jednání o odvolání ředitelky, jak o tom nesprávně informovala některá média. Pouze přijala na základě informace dozorčí rady nápravná opatření a taktéž usnesení, že se otázkou odvolání ředitelky bude v budoucnu zabývat. Nejen město Ústí n. L. a UJEP, ale také dozorčí a správní rada shledaly řadu pochybení v řízení Collegia Bohemica a vítají rozhodnutí správní rady o provedení finančního a procesního auditu.

Kritika města a univerzity vůči Collegiu Bohemicu v současné době vychází především ze zprávy dozorčí rady, která nalezla řadu závažných pochybení v řízení Collegia Bohemica.

Univerzita pokládá za zásadní připomenout, že je ve správní radě reprezentována pouze jedním členem, z čehož vyplývá, že se nejedná o „diverzní“ akci univerzity, ale o rozhodnutí i dalších zástupců zakládajících stran,“ upozorňuje rektor UJEP prof. René Wokoun.

Město a univerzita opakovaně upozorňují na nedostatky a pochybení současného vedení Collegia Bohemica, a to nejen skrze své zástupce ve správní a dozorčí radě, ale také při setkáních se zástupci příslušných ministerstvech, města Ústí nad Labem i v komunikaci s odbornou a laickou veřejností.

V neposlední řadě lze skutečnou podporu Collegia Bohemica se strany města Ústí nad Labem doložit i v oblasti finanční. Město dlouhodobě financuje Collegium Bohemicum ze svého rozpočtu. V současné době přispívá na jeho provoz přímou dotací 400 000 Kč ročně. Dále finančně podporuje řadu doprovodných aktivit této společnosti. Na konci roku 2013 se například díky rychlé reakci města Ústí nad Labem podařilo získat pro Collegium Bohemicum mimořádnou dotaci z Ministerstva kultury ve výši 2 miliony Kč. Ta pokryla více než milionovou provozní ztrátu této společnosti. Nemalou pozitivní výpomocí hospodaření Collegia Bohemica je také jeho osvobození v podstatě od všech plateb souvisejících s činností společnosti v budově muzea ze strany města. Ty se pohybují v řádech minimálně miliónu korun.

Město Ústí nad Labem a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem patří k zakladatelům Collegia Bohemica o. p. s.