Vyjádření města k údržbě zeleně

Vyjádření města k údržbě zeleně
13.4.2010
Tvrzení AVE, že veškeré objednávky města splnila podle požadavků, není pravdivé.

   Firmě AVE byla zaslána na sběr komunálního odpadu v zeleni Magistrátem města Ústí nad Labem 9x výzva o činnost na základě přijatých objednávek, 3x byla zaslána žádost o nápravu stavu dle uzavřené Rámcové Smlouvy a 1x byla AVE pokutována (za neúklid komunálního odpadu v zeleni), a to za lokality Centrum a Skřivánek.

   „Problém není v tom, že město objednává méně prací, než loni, jak tvrdí AVE. Problém je v kvalitě práce AVE, která se jen těžko smiřuje s tím, že jí město vzhledem ke zjištěnému nepořádku udělilo sankci“, říká náměstkyně primátora Zuzana Kailová. „Naši pracovníci na kontrolách zjistili nedostatky v částech města, které dle objednávky měly být uklizeny (vše máme podloženo fotodokumentací). To, že AVE neuklízí, jak má, dokazují kontroly nejen úředníků, ale vypovídají o tom rovněž stížnosti občanů“, pokračuje.

   Nelze také souhlasit s tvrzením AVE, že hlavní problém spočívá v tom, že město objednává méně prací, než loni. Problém je ve skutečnosti v kvalitě práce AVE, nikoliv v objemu zadaných zakázek.

   Je samozřejmé, že vzhledem k dlouhé zimě byl počet objednávek údržby zeleně ze strany města vůči AVE takový, jaký umožňovalo počasí.

   Společnost AVE dle sdělení Ústeckého deníku varuje, že další podobné problémy mohou nastat při sekání trávy, pokud město objedná méně sečí, než bude třeba. Základní rolí společnosti AVE není vydávání varování veřejnosti, ale kvalitní plnění objednávek města Ústí nad Labem, které nyní firma dostává od města čtvrtletně (měsíc a půl před začátkem příslušného čtvrtletí). Nyní jsou u AVE objednány práce v oblasti údržby zeleně za cca 7 mil. korun.

   Dle dohody s městskými obvody se veřejně prospěšní pracovníci na úklidu města již podílejí. Centrálnímu obvodu jsme na tuto pomoc přispěli částkou 240 tisíc korun.