Vyjádření primátora města Ústí nad Labem Víta Mandíka

Vyjádření primátora města Ústí nad Labem Víta Mandíka
6.4.2012
Primátor města Vít Mandík se důrazně ohrazuje proti článku MF Dnes ze dne 6.4.2012.

Primátor města Vít Mandík se důrazně ohrazuje proti tvrzení MF Dnes ze dne 6. 4. 2012 v článku „Dva primátoři věděli, že zakázka porušuje zákon. Oba to zamlčeli.“, že zatajoval zastupitelům města výsledky kontroly výběrového řízení na zhotovitele Územního plánu města Ústí nad Labem.

Primátor Vít Mandík žádné informace o porušení zákona neměl.

Garant územního plánu Jan Řeřicha, určený zastupitel pro pořizování územně plánovací dokumentace Martin Svoboda, vedoucí odboru strategického rozvoje, vedoucí odboru územního plánování a správy majetku ani tajemník MmÚ primátora Víta Mandíka o nálezech Ministerstva pro místní rozvoj ČR neinformovali.

Odvolaný náměstek primátora Jan Řeřicha, který nejen vedení města v čele s primátorem Vítem Mandíkem, ale i Radu města a Zastupitelstvo města soustavně informoval o tom, že celý průběh pořizování územního plánu probíhá kvalitně, bezchybně a je i dostatečně komunikován.

Dle stanovisek vedoucích odborů strategického rozvoje, odboru územního plánování a správy majetku, právního oddělení a tajemníka MmÚ zákon při výběrovém řízení na zhotovitele územního plánu porušen nebyl.