Výpadky v dodávkách pitné vody pro 400 obyvatel skončí

Výpadky v dodávkách pitné vody pro 400 obyvatel skončí
5.6.2014
Rekonstruován bude vodovod v ulici Tolstého. Práce budou zahájeny v těchto dnech a dokončeny mají být do 31. srpna 2014.

Rekonstruovaný úsek vodovodu v Tolstého ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 400 připojených obyvatel. Stávající litinový vodovod v ústecké městské části Střekov je ve špatném technickém stavu a často poruchový, takže dochází k výpadkům v dodávkách pitné vody. Součástí stavby je přepojení všech 16 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase.

Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.