Výstava pomůže strádajícím dětem

Výstava pomůže strádajícím dětem
4.6.2008
Seznámit Ústečany s tvorbou cestovatele a grafika a pomoci strádajícím dětem ve světě. To je cíl nové výstavy v bludišti na Větruši.

   Umělecká výstava s charitativní aukcí – to je název výstavy, která byla zahájena včerejší vernisáží v prostorách zrcadlového bludiště na ústeckém zámečku Větruše. Vernisáže se zúčastnilo přibližně pět desítek lidí včetně radní města Zuzany Kailové. Exponáty budou vystaveny jednak v galerii, která je součástí zrcadlového bludiště a také ve vyhlídkové věži samotného zámečku Větruše. Výstava, jejímž pořadatelem je občanské sdružení ESTUARIO, zde bude umístěna do konce července.

   Svou tvorbu a aktivity na Větruši představují ústečtí rodáci, cestovatel Mart Eslem a grafik Jiří Svoboda. Eslem, vlastním jménem Martin Šlambor, je duší cestovatel. Navštívil již 63 zemí světa. Pokud by musel opustit své rodné Čechy, pak jedinou možnou variantou k založení nového života by byl jihoamerický kontinent. Hovoří italsky, anglicky, rusky a španělsky. O cestování pořádá přednášky, výstavy fotografií a publikuje v novinách a časopisech. V roce 2001 vydal knihu „Již zbývá jen Antarktida“. V roce 2003 se mu podařilo si splnit tento velký cestovatelský sen a zkompletoval sbírku všech sedmi světadílů. Na základě jeho myšlenky vnikl v roce 2006 Klub 7K sdružují momentálně 11 mužů a žen, kteří se narodily v České republice a navštívili všech sedm kontinentů planety Země.

   Jiří Svoboda pracuje jako výtvarník a operátor DTP studia předtiskové přípravy, což je v podstatě důsledek jeho zájmu o výtvarné umění. Jeho oblíbeným oborem je především precizní dokumentární kresba různými technikami, knižní ilustrace, ale také klasická olejomalba. Oblíbenou technikou je „malba“ barevnými pastelkami prováděná na velkých formátech. Díky účasti na výtvarných a sochařských sympoziích se již zařadil i mezi sochaře tvořící z pískovce. Zájem o dokumentární kresbu je provázán se zájmem o historii lidské společnosti a o lidskou společnost obecně – především v souvislosti s otázkami víry a náboženství. Výsledkem tohoto zájmu jsou dvě publikace z oboru literatury faktu: kniha „Tajemství Otce děsu“ se zabývá okolnostmi kolem výstavby egyptských pyramid a dalších podobných staveb ve světě. Kniha „Jeho jméno je Jsem“ zase prezentuje poznatky z geologie, fyziky, historie a dalších vědních oborů jako indicie vedoucí k přesvědčení, že Bůh skutečně existuje. Obě publikace jsou doplněny autorovými ilustracemi a fotografiemi.

   Výstava bude zakončena charitativní aukcí, při které budou všechny exponáty vydraženy ve prospěch Českého výboru pro UNICEF, jehož zástupci je dražby i slavnostní vernisáže osobně zúčastní. V galerii bude taktéž umístěna nádoba pro dobrovolné příspěvky, které taktéž budou věnovány Českému výboru pro UNICEF. 

   Slavnostní zakončení výstavy s charitativní aukcí proběhne v salónku zámečku Větruše ve čtvrtek 31. července 2008. Cílem akce je seznámit ústeckou veřejnost s aktivitami a tvorbou obou vystavovatelů a zároveň využít jejich účasti k bohulibé pomoci strádajícím dětem na celém světě. K pomoci, kterou zprostředkovává právě Český výbor pro UNICEF.