Výstava spojuje Ústí se Sarajevem

Výstava spojuje Ústí se Sarajevem
13.5.2008
Výstavu Sarajevo 1878 – 1918 včera v kostele sv. Vojtěcha zahájili náměstek primátora Arno Fišera, radní Zuzana Kailová a ředitel muzea Gustav Krov.

   Výstavu připravilo v kostele sv. Vojtěcha Muzeum Sarajevo a Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s Ústavem slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP Ústí nad Labem a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Včerejší vernisáže byl přítomen také velvyslanec Bosny a Hercegoviny Ivan Orlic.

   Ústí nad Labem má stejně jako české země řadu vazeb na Bosnu a Hercegovinu, především v 19. a ve 20. století. Dokládá to pomník padlým vojákům z českých zemí, který se dnes nachází na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Původní pomník stál na dnešním Lidickém náměstí přibližně v místech vpravo od vodotrysku se slunečními hodinami. Byl postaven v roce 1898 členy ústeckého spolku válečných veteránů u příležitosti 20. výročí tohoto tažení a 50. výročí nastoupení císaře Františka Josefa I. na rakouský trůn. Pomník byl postaven na paměť vojáků 1. praporu polních myslivců, padlých v tažení do Bosny a Hercegoviny v roce 1878. Příslušníky tohoto vojenského útvaru byli především muži ze severozápadních Čech, tedy i z Ústí nad Labem. Tento pomník přečkal léta první světové války, pouze původní rakouská dvouhlavá orlice byla z pomníku odstraněna v roce 1923. Samotný pomník byl odstraněn až nacistickou správou města počátkem roku 1939. Obnovení pomníku vojákům z českých zemí, kteří zahynuli v Bosně-Hercegovině v letech 1878, 1914-1918 a 1996-2001, se uskutečnilo v roce 2001.

   Nedaleko od Ústí nad Labem se ve Velkém Březně nachází sídlo českého rodu Chotků, z jehož řad pocházela Žofie, manželka následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Spolu s ním se stala právě v Sarajevu v létě 1914 obětí atentátu, který se stal záminkou pro rozpoutání 1.světové války.

   Výstava se ale soustředí nejen na tyto významné události evropských dějin, ale také na další stránky historie Bosny a Hercegoviny v období, kdy byla tato země podobně jako české země součástí Rakouska-Uherska.

   Jako doprovodný program výstavy se uskuteční v Ústí nad Labem ve dnech 29. a 30. května historická konference o Bosně.

   Více info http://www.muzeumusti.cz.


Zleva radní Zuzana Kailová, ředitel ústeckého muzea Gustav Krov, velvyslanec
Bosny a Hercegoviny Ivan Orlic a náměstek primátora Arno Fišera.