Vytvořte logo dokumentu

Vytvořte logo dokumentu
22.5.2015
Vyhlášení veřejné soutěže a přihlášky do ní na logo dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Město Ústí nad Labem vyhlašuje soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020. Cílem vytvoření loga je jednotná prezentace této strategie a její odlišitelnost od jiných strategických a koncepčních dokumentů. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 je dokumentem důležitým nejen pro čerpání z fondů EU a dalších vnějších zdrojů, ale také jako odraz představy zejména občanů a též odborné veřejnosti, úředníků i vedení města o dalším směřování a rozvoji města.

Předmětem soutěže je navrhnout logo (logotyp), jejichž základem bude značka a logotyp pro Strategii rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020. Logo a logotyp budou užívány na propagačních materiálech a předmětech, tištěném dokumentu Strategie, webových prezentacích apod.