Výzva k podávání žádostí do Dotačního programu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2015

Výzva k podávání žádostí do Dotačního programu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2015
10.2.2015
Rada města schválila vyhlášení 11. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

V souladu s Plánem zdraví a kvality života 2015 a Strategií rozvoje města Ústí nad Labem byla vybrána následující témata:

1. Zdravé dítě ve zdravém městě (zdravé prostředí pro rozvoj dětské osobnosti, podpora aktivní výchovy dětí při získávání vědomostí o zdravém životním stylu, o životním prostředí kolem nás a podpora společných pohybových aktivit apod.)

2. Posílení místního patriotismu (zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě - guerilla gardening, úklidové akce, okrašlovací aktivity, obnova tradic apod.)

3. Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.)

Smyslem vyhlašovaného dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 je podpora projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, pro cílovou skupinu místní komunity v kterékoli věkové kategorii. Termín podání žádostí končí 9. 3. 2015. 

Veškeré informace naleznete na http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/projekt-zdrave-mesto/