Výzva k projektům PAP

Výzva k projektům PAP
29.1.2008
Statutární město Ústí nad Labem - Komise Programu aktivní politiky upozorňuje, že je možno průběžně předkládat návrhy projektů do Programu aktivní politiky na rok 2008.

Projekty podpořené z PAP 2008 musí vést k naplňování tří základních cílů:

 

1/ Zlepšování image města a rozvoj cestovního ruchu

2/ Zlepšování podmínek pro investory a tvorba nových pracovních míst

3/ Zlepšování životních podmínek občanů, zejména v oblasti kultury a sportu

 

 Komise Programu aktivní politiky svým usnesením podpoří především projekty, které budou zaměřeny na získávání vnějších zdrojů.

 

Více informací k Programu aktivní politiky a formulář žádosti lze získat na:

Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor strategického rozvoje

(Ing. Tereza Dostálová, č. dv. 318, tel: 477 010 662, tereza.dostalova@mag-ul.cz) nebo na internetových stránkách města www.usti-nad-labem.cz (Život města – Rozvoj města – Program aktivní politiky města Ústí nad Labem).