Výzva primátora Mandíka ministru dopravy

Výzva primátora Mandíka ministru dopravy
26.7.2012
Primátor Vít Mandík je nespokojen s fungováním registru vozidel. Na ministra dopravy Pavla Dobeše se obrátil v otevřeném dopise a požaduje zjednání nápravy.

Vážený pane ministře,
i já jsem bohužel nucen vyjádřit Vám svou nespokojenost s nefungováním tzv. nového systému registru vozidel, který stále nepracuje, jak má.

Pracovníci našeho magistrátu se už třetí týden potýkají se závadami systému, které jim komplikují práci. Neustále musí řešit připomínky, stížnosti, ale i útoky občanů, kteří nemohou často provést ani nejjednodušší úkony a za vinu to dávají právě našim pracovníkům, protože představitelé ministerstva dopravy v mediálních vystoupeních uváděli, že se systémem lidé na radnicích neumějí pracovat. Následky nedostatků, které zavinil Váš úřad, jeho úředníci a v rámci odpovědnosti ministra i Vy osobně, tak každý den dopadají na pracovníky magistrátu.

Jen právě kvůli potřebě občanů vyřídit si své záležitosti dál pokračujeme v provozování problémového registru vozidel a neodstavili jsme ho do doby, než bude fungovat bezchybně. Ale již je to opravdu neúnosné.

Náklady na zavedení systému dvojnásobně překročily dotaci, kterou nám Vaše ministerstvo na tento účel poskytlo. Nefunkčnost systému městu způsobila další náklady například na energie, telekomunikace a administrativní práce. Museli jsme prodloužit úřední hodiny, posílit ostrahu a učinit další opatření. Zaměstnanci v době nefunkčnosti systému nemohou efektivně vykonávat svou práci a jejich mzdy jsou další ztrátou, která městu v souvislosti s nekvalitní prací Vašeho ministerstva vznikla.

Zbytečně vynaložené prostředky zatím dosáhly zhruba 260 000 korun. Přesnou částku vyčíslíme, až bude registr v pořádku a budeme ji po Vašem ministerstvu vymáhat. Za mnohem důležitější než finanční odškodnění však považuji, abyste neprodleně zajistil bezchybné a plynulé fungování systému registru vozidel. Vaše případné odstoupení problém neřeší.

Proto Vás vyzývám, než z funkce odejdete, udělejte za sebou pořádek.

S pozdravem

ing. Vít Mandík

primátor
Statutární město Ústí nad Labem