Výzva pro řidiče v Ústí nad Labem

Výzva pro řidiče v Ústí nad Labem
3.6.2013
08:20 Magistrát města Ústí nad Labem vyzývá řidiče, aby nevjížděli do centra města a do lokalit ohrožených velkou vodou.

Dopravní situace v těchto místech se může velmi rychle zkomplikovat. V případě jízd přes labské mosty hrozí nebezpečí, že se řidiči nebudou moci vrátit se svými vozy zpátky. V případě, že bude zaplaveno předpolí Mariánského mostu a mostu E. Beneše, budou pro veškerou dopravu uzavřeny.

Ve městě zatím funguje městská doprava bez omezení. Její provoz se bude upravovat podle situace na Labi.
Objízdné trasy uzavřených úseků povedou centrem města a směrem do Krásného Března přes Důlce a ulicí Výstupní. Dopravu budou na uzlových bodech řídit strážníci a policisté.

Prosíme řidiče, aby na objízdných trasách umožnili průjezd záchranným a pohotovostním vozidlům a také autobusům MHD.