Výzva pro veřejnost k připomínkování strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace

Výzva pro veřejnost k připomínkování strategie rozvoje  Ústecko-chomutovské aglomerace
5.8.2015
Integrovanou strategii rozvoje území Ústecko-chomutovské aglomerace připomínkujte!

Statutární město Ústí nad Labem připravuje ve spolupráci s ostatními statutárními městy Ústeckého kraje Integrovanou strategii rozvoje území Ústecko-chomutovské aglomerace, která je základním podkladem pro realizaci nástroje ITI (Integrovaná územní investice).

Cílem ITI je zajištění finančních prostředků z operačních programů EU na projekty, které mají integrovaný charakter a výrazný dopad na území aglomerace. Výhodou tohoto nástroje je, že žadatelem nemusí být pouze města, ale také například vysoké školy, dopravní podniky, neziskové organizace atd.

Dne 22. 4. 2015 vzalo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem na vědomí verzi integrované strategie z února 2015. Jelikož je ale nyní upravována s ohledem na definitivní schválení operačních programů, aktualizaci metodických pokynů a probíhající jednání na ministerstvech, předkládáme ji k připomínkování rovněž široké veřejnosti.

Aktuální verze integrované strategie je dostupná na odkazu http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/rozvoj-mesta/integrovana-uzemni-investice.html po rozkliknutí výzvy k připomínkování.

Své náměty, dotazy či připomínky prosím zasílejte na e-mailovou adresu jiri.stary@mag-ul.cz do 28. 8. 2015.