Vzpomínka na Gustava Krova

Vzpomínka na Gustava Krova
14.11.2011
V pátek 11. listopadu 2011 zemřel po těžké nemoci PaedDr. Gustav Krov. Poslední rozloučení s ním se uskuteční 16. 11. 2011 v 11:00 hodin v Chrámu sv. Pavla v Ústí nad Labem.

Pan Gustav Krov byl členem zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem, členem zastupitelstva MO Ústí nad Labem – město a členem Rady MO Ústí nad Labem – město.
Gustav Krov se narodil 19. června 1964 v Chomutově. S manželkou Evou vychovávali dvě dcery. Vystudoval český jazyk a dějepis na Pedagogické fakultě. Po vojně začal učit na Základní škole v Neštěmicích. Později na Gymnáziu, Střední pedagogické škole a na katedře historie Pedagogické fakulty. Od roku 1993 pracoval v různých finančních institucích. Od roku 2007 byl ředitelem Muzea města Ústí nad Labem.
Při své práci jsem projel celý severočeský region a vím, že republika našemu kraji leccos dluží. Je naším úkolem jí to připomínat," uvedl Gustav Krov na svých webových stránkách.

Náměstek primátora Jan Řeřicha je touto ztrátou velmi zarmoucen.
S Gustou jsme řešili problematiku rekonstrukce Muzea. V průběhu naší intenzivní spolupráce jsem měl příležitost se přesvědčit o tom, že je člověkem, který má široký rozhled. Těšil jsem se na to, jak bude pod jeho vedením naše Muzeum vzkvétat. Bohužel, mnoho projektů, jako například „megasvatbu“ chystanou v Muzeu na 20. 11. se mu již realizovat nepodaří,“ zavzpomínal Řeřicha.

Odešel pracovitý, seriózní a moudrý člověk, který za sebou zanechal mnoho dobře vykonané práce,“ doplnila náměstkyně Kubcová.

Se vzpomínkou se připojil i poslanec Parlamentu České republiky a bývalý primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata: „Gustava Krova jsem si velmi vážil. V době, kdy jsem vykonával funkci primátora, jsem jej jmenoval do funkce ředitele Muzea. Přestože jsme měli rozdílné politické názory, lidsky jsme si velmi rozuměli. Chci proto vyjádřit upřímnou soustrast rodině i jeho spolupracovníkům.“