Workshop - Jezero Milada

Workshop - Jezero Milada
27.4.2010
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada. Historie a vývoj oblasti, územní studie, výsledky analyticko-strategické studie.

V Informačním středisku města bude představen finální výstup ze studie zkoumající rozvojový potenciál a hodnotící investiční příležitosti u jezera Milada. Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada, jehož je Ústí nad Labem vedoucím členem, si nechal zpracovat studii od renomované mezinárodní společnosti KPMG, která měla reálně zhodnotit ekonomickou únosnost území. „Doposud jsme plánovali jak oblast využijeme pouze podle našich profesních znalostí. Představovaná studie konečně analyzuje jak náročné bude vybudování rekreační oblasti a kterým směrem namířit naši pozornost aby se jezero Milada stalo vyhledávané a konkurenceschopné“ říká Jan Řeřicha náměstek primátora a předseda správní rady svazku.

Workshop je přístupný po nahlášení účasti na email: sven.czastka@mag-ul.cz

Studie byla podpořena z prostředků ROP Severozápad, prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu.