Z Fondu solidarity EU byly podpořeny opravy po povodních

Z Fondu solidarity EU byly podpořeny opravy po povodních
11.2.2015
Město zasáhla v roce 2013 povodeň, která napáchala škody.

Město obdrželo účelovou dotaci na opravy po povodních 2013 v celkové výši 1.227.299,17 korun.

V oblasti dopravy byly finanční prostředky použity na úhradu spolupodílů akcí financovaných Ministerstvem dopravy. Jednalo se o škody po povodních zejména na komunikacích.

Stoprocentně z FS EU byla uhrazena oprava chodníku v prostoru Mariánského mostu, podpora činila 358.000 korun. Celková částka na komunikačních opravách činí přibližně 500.000 korun.

Významné akce budou označeny pamětní deskou.

Z Fondu solidarity EU byly použity prostředky také na úhradu nákladů na rozvoz humanitární pomoci. Nově byli převybaveni strážníci městské policie, kteří měli po práci při odstraňování škod zničenou osobní výstroj.

Soupis oprávněných výdajů navržených k financování z fondu solidarity Evropské unie

 

Poř. číslo datum vzniku škodní události účel platby – popis výdaje Celkem za doklad neoprávněná
část výdajů
(pokud je
 elevantní) ****
částka navržená k financování z FSEU
1 3.6.-18.6.2013 čepice-zničená služební výstroj-60 ks 9 147,60 9 147,60
2 3.6.-18.6.2013 ponožky-zničená služební výstroj706x letní, 294 zimní 30 174,00 30 174,00
3 3.6.-18.6.2013 obuv-zničená služební výstroj-6 párů 12 600,00 12 600,00
4 17.-20.6.2013 čištění vozidel-pohyb vozidel a posádek v bahnitém terénu 3 000,00 3 000,00
5 3.6.-18.6.2013 obuv-zničená služební výstroj-15 párů 31 499,00 31 499,00
6 6.6.-4.7.2013 pronájem aut-rozvoz humanitární pomoci 56 000,00 56 000,00
7 6.6.-4.7.2013 pronájem aut-rozvoz humanitární pomoci 56 000,00 56 000,00
8 3.6.-18.6.2013 obuv-zničená služební výstroj-42 párů 88 200,00 88 200,00
9 3.6.-18.6.2013 kalhoty taktické-zničená služební výstroj-69 ks 86 250,00 86 250,00
10 3.6.-18.6.2013 kombinézy-zničená služební výstroj-45 ks 106 013,70 106 013,70
11 3.6.-18.6.2013 holinky-humanitární pomoc, vybavení strážníků -73 ks 18 176,50 18 176,50
12 3.6.-18.6.2013 kombinézy-zničená služební výstroj-31 ks 73 268,10 73 268,10
13 3.6.-18.6.2013 nášivky-součást zničené služební výstroje-114 ks 14 483,60 14 483,60
14 3.6.-18.6.2013 obuv-zničená služební výstroj-11 párů 23 100,00 23 100,00
15 3.6.-18.6.2013 kombinézy-zničená služební výstroj-43 ks 101 773,39 101 773,39
16 24.6.2013 mytí vozu-pohyb vozidel v bahnitém terénu 164,00 164,00
17 3.6.-18.6.2013 PHM-rozvoz humanitární pomoci 1 000,00 1 000,00
18 3.6.2013 Povodně 2013 - Hrnčířská - propad vozovky 24 393,26 24 393,26
19 5.6.2013 Povodně 2013 - U Nádraží - propad dlážděného chodníku 1 862,95 1 862,95
20 4.6.2013 Povodně 2013 - Přístaviště - oprava zábradlí na mostním objektu 38b-M1 7 940,00 7 940,00
21 3.6.2013 Povodně 2013 - Přístaviště x Přístavní - propad dlážděného chodníku 2 146,92 2 146,92
22 4.6.2013 Povodně 2013 - Přístavní - chodník podél I/30 - odplavení dlážděného chodníku 28 947,44 28 947,44
23 3.6.2013 Povodně 2013 - Malá hradební - propady dlážděného chodníku 5 255,79 5 255,79
24 5.6.2013 Povodně 2013 - Drážďanská - propady vozovky 5 191,26 5 191,26
25 6.6.2013 Povodně 2013 - Zeyerova - propad vozovky 2 107,58 2 107,58
25 5.6.2013 Povodně 2013 - Mánesova - poškození chodníku ABJ 2 009,10 2 009,10
27 4.6.2013 Povodně 2013 - Národního odboje - propad dlážděného chodníku 498,35 498,35
28 5.6.2013 Povodně 2013 - Drážďanská - propady chodníku ABJ 6 027,29 6 027,29
29 5.6.2013 Povodně 2013 - Střekovské nábřeží (žel. most) - propad a zvlnění dlažby 11 618,54 11 618,54
30 5.6.2013 Povodně 2013 - Střekovské nábřeží (žel. most) - propad a zvlnění chodníku ABJ 12 081,47 12 081,47
31 5.6.2013 Povodně 2013 - Střekovské nábřeží (žel. most) - propad vozovky 3 370,64 3 370,64
32 5.6.2013 Povodně 2013 - Střekovské nábřeží (žel. most - Na Pile) - zvlnění chodníku - dlažba 4 057,61 4 057,61
33 5.6.2013 Povodně 2013 - Střekovské nábřeží (žel. most - Na Pile) - odplavení chodníku ABJ 28 626,91 28 626,91
34 5.6.2013 Povodně 2013 - spojka cyklostezka - Střekovské nábřeží - odplavení chodníku ABJ 19 199,99 19 199,99 0,00
35 4.6.2013 Povodně 2013 - Přístavní podél I/62 - propady a čátečně odplavení dlažby 358 132,17 358 132,17
36 2.6.2013 vypracování dokumentace na vyčíslení povodňových škod na území MO Střekov 12 182,00 12 182,00
37 poměrné náklady na mobilní linky; průměr ostatních měsíců - měsíc červen 2013+poměr 43% (2.6.-14.6.)z průměru ostatních měsíců 8 400,09 8 400,09 0,00
38 poměrné náklady na mobilní linky; poměr 17% v období od 15.6.-19.6.2013 z průměru ostatních měsíců 2 343,62 2 343,62 0,00
CELKEM 1 257 242,87 29 943,70 1 227 299,17