Z jednání krizového štábu

Z jednání krizového štábu
9.6.2013
13:00 Ve městě pokračuje intenzivní zásobování potřebným materiálem všech lokalit postižených povodní. Do zaplavených oblastí se navážejí kontejnery na odpad.

Vzhledem k předpovědi počasí, které hlásí přívalové deště a bouřky bylo vydáno rozhodnutí, že se nesmějí demontovat protipovodňové zábrany a hráze.

Povodí Labe poskytlo informace o snížení odtoku z vltavské kaskády, z tohoto důvodu lze očekávat rychlejší pokles hladiny Labe v Ústí nad Labem. Předpokládá se, že výška hladiny řeky zítra bude na úrovni 670 cm.

Ve městě i nadále pokračuje intenzivní zavážení sběrných míst nezbytně nutnými prostředky a materiály. Nejvíce jsou potřeba holínky, rukavice, kolečka, kýble, hadry a hygienické prostředky. Občané si mohou poskytnuté věci zdarma vyzvednout na určených místech, viz: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/povodne-2013/povodnove-zpravodajstvi/pomoc-pro-obcany-zasazene-povodni.html .

Do postižených lokalit povodní začaly být naváženy kontejnery na odpad vyklizený ze zaplavených domů. Občané tyto sběrné nádoby mohou využívat bezplatně. Pro bližší informace k umístění kontejnerů volejte krizovou linku 475 271 100.

Technici intenzivně pracují na zprovoznění dodávky tepla a teplé vody pro městský obvod Střekov. V současné chvíli není dodávka tepla a teplé vody stále obnovena.

Statikové postupně kontrolují zaplavené domy. Do domů, které byly již zkontrolovány, se smějí lidé vrátit. V součinnosti se statiky obnovují energetici dodávky elektřiny do zaplavených oblastí města.