„Za úředníky si stojím“, říká Řeřicha

„Za úředníky si stojím“, říká Řeřicha
24.10.2011
Stanovisko náměstka Jana Řeřichy k vyjádření primátora ve věci zpochybnění postupu úředníků magistrátu při vydání závazného stanoviska odboru životního prostředí k dostavbě D8.

„Rád bych se zcela zásadním způsobem ohradil proti tvrzení pana primátora, který se domnívá, že vydání závazného stanoviska odboru životního prostředí trvalo příliš dlouho. Problematika D8 se bohužel díky podobným proklamacím začíná stávat jen lacinou politickou prezentací. Je zřejmé, že dálnice D8 není dokončena právě proto, že řada vydaných stanovisek příslušných úřadů byla v různých fázích napadána, což ve svém důsledku způsobilo zablokování a průtahy v její výstavbě. Je na místě znovu zdůraznit, že předmětné rozhodnutí magistrátu nebylo vydáno v rozporu s žádnou lhůtou. Řádné plnění povinností úředníků našeho úřadu proto v žádném případě nemůže být považováno za chybu či chápáno jako zdržování celého procesu. Jsem pevně přesvědčen o tom, že právě důkladnost příslušných úřadů pomůže dostavbě D8 více, než zbrkle vydávaná rozhodnutí. Proto v této věci stojím zcela na straně úředníků našeho magistrátu. Jejich odpovědný přístup k vydání tak závažného stanoviska zaslouží spíše než prošetřování pochvalu. Odpovědný úředník by se neměl nechat jakkoliv manipulovat veřejným či politickým tlakem. Ten totiž může v konečném důsledku způsobit chybu v jeho práci. Neměli bychom dopustit, aby se téma dokončení dálnice zneužívalo pro získávání politických bodů. Proto budu, stejně jako v předchozích letech, dále soustavně tlačit na dokončení této důležité dopravní tepny. Ne však pro politické body, ale proto, že D8 je důležitá pro celkové zklidněné dopravy ve velké části našeho regionu.“