Začal podzimní svoz objemného odpadu

Začal podzimní svoz objemného odpadu
3.9.2013
Město Ústí nad Labem zahájilo svoz objemného odpadu. 1. etapa začala v pondělí v Božtěšicích v centrálním městském obvodě.

Postupně bude objemný odpad svezen z celého města Ústí nad Labem.

„Čistota města je pro vedení Ústí nad Labem prioritou. Podzimní svoz velkoobjemového odpadu je službou pro občany, kteří se tak mohou zbavit se zbytečných věcí,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Během podzimu bude svážen také odpad ze zeleně ve vacích a nebezpečné složky komunálního odpadu.

Bližší informace včetně kalendáře svozu odpadů jsou na webových stránkách města Ústí nad Labem. Svoz začíná každý den ráno v 6:00. Občané by měli odpad na určená místa odkládat nejdříve den před termínem svozu. Mezi objemný odpad nepatří: pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu, odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení, která je třeba odkládat na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.