Začala Tříkrálová sbírka

Začala Tříkrálová sbírka
5.1.2011
Do ústeckých ulic se včera vypravilo na padesát koledníků se zapečetěnými kasičkami. V ulicích města je můžete potkat až do soboty.

   Z vybraných finančních darů chce pořadatel sbírky – Oblastní charita, dovybavit svůj nízkoprahový klub Tykadlo, který sídlí v Doběticích. Další část výtěžku poputuje do střekovského komunitního centra Světluška na vzdělávací program pro matky samoživitelky.

   Do sbírky se zapojilo na 50 dětí, které Tykadlo i Světlušku navštěvují. Včera jim slavnostně požehnali v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie.

   Tříkrálová sbírka má u nás dlouholetou tradici. Poprvé se uskutečnila v roce 2000 v Olomouci, další rok už šlo o celorepublikovou akci. Za celou dobu trvání už Tři králové vykoledovali přes půl miliardy korun. Nejúspěšnější byli v loni, kdy vybrali téměř 69 milionů korun. V loňském roce se na Ústecku vybralo téměř 53 tisíc korun.

   Menší část výtěžku Tříkrálové sbírky je určena na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v Česku a také na humanitární pomoc do zahraničí. Větší část zůstává jednotlivým charitám na řešení místních problémů.

   Každý dárce si může ověřit, jestli peníze dává pravým koledníkům. Vedoucí každé tříkrálové skupinky má originální průkazku. Pokladničky jsou zapečetěné a očíslované, jejich čísla jsou totožná s číslem průkazky vedoucího skupinky.