Žáci ústeckých škol se účastní dopravní výuky

Žáci ústeckých škol se účastní dopravní výuky
23.4.2012
Městská policie připravila pro žáky základních škol v Ústí nad Labem na měsíc duben akci, která má zvýšit povědomí dětí o chování v silničním provozu.

V rámci akce „DUBEN – měsíc bezpečnosti silničního provozu“ uspořádala městská policie Ústí nad Labem společné hlídky strážníků a dětí. Akce se zúčastnili žáci ze základní školy E. Krásnohorské, kteří dosáhli nejlepších výsledků při výuce dopravní výchovy. Tuto výuku celoročně provádí městská policie na svém dopravním hřišti.

Úkolem společných hlídek na stanovišti v Hrnčířské ulici byla kontrola oprávněnosti vjezdu vozidel do centra města. Každý kontrolovaný řidič obdržel od dětí drobnou pozornost. Odměněny byly i samotné děti, a to návštěvou operačního střediska městské policie. Zde si mohly prohlédnout dohlížecí kamerový systém, podebatovat se strážníky a zkusit si ovládat kamery.

Žáky přišla pozdravit náměstkyně primátora města Zuzana Kailová, která dětem předala upomínkové předměty i drobné dárky.

Cílem těchto akcí pořádaných městskou policií Ústí nad Labem je zvýšit povědomí žáků o základních pravidlech a jejich chování v dopravě. Dnes nám vybrané děti ukázaly, jak hodně rozumí této problematice. Věřím, že MP bude pokračovat nadále v těchto akcích, které jsou přínosem pro děti a jejich bezpečnost na ulicích,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Akce bude završena 25. 4. 2012 dopravní soutěží pro ZŠ "Dopravní soutěž mladých cyklistů", kterou pořádá MP ÚL na svém dopravním hřišti v Krásném Březně.