Žáci ústeckých škol soutěžili na dopravním hřišti

Žáci ústeckých škol soutěžili na dopravním hřišti
24.4.2013
Městská policie společně s BESIPem připravila tradiční soutěž pro žáky základních škol, která má dětem pomoci pohybovat se v provozu co nejbezpečněji.

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého se letos zúčastnilo deset základních škol z Ústí nad Labem, bylo rozděleno do dvou věkových kategorií. Čtyřčlenná družstva dívek a chlapců si vyzkoušela pravidla silničního provozu nejen při teorii, ale také v praxi. Zajímavou disciplínou byla i jízda zručnosti a také zásady první pomoci.

Téměř sedm desítek závodníků přišla pozdravit náměstkyně primátora města Zuzana Kailová, která dětem popřála: „Městská policie pro vás připravila soutěž, která je pro vás hrou a zároveň teorií. Přeji vám, abyste si dnešní krásný den na hřišti užili, a zároveň přeji hodně zdaru v jednotlivých disciplínách.“

Paní náměstkyně Zuzana Kailová poděkovala také městské policii za práci s dětmi: „Strážníci si zaslouží ocenění za to, co dělají pro zvýšení bezpečnosti v dopravě. Je důležité právě u mladé generace zvyšovat úroveň znalostí o chování v dopravním prostředí.“

Dopravní hřiště městské policie je hodně využívané, ročně ho navštíví na 6 500 dětí z mateřských i základních škol, které zde absolvují lekce bezpečné jízdy na kole a chování v dopravě.