Žáci ZŠ Vojnovičova objevují kořeny naší kultury

Žáci ZŠ Vojnovičova objevují kořeny naší kultury
6.1.2012
Náměstkyně primátora Helena Kubcová se včera zúčastnila premiérového veřejného dramatického vystoupení nejmladších žáků školy ZŠ Vojnovičova v rámci projektu KOPT.

V jeho rámci přítomní diváci shlédli dvě scénky – O svatém Prokopovi a O mistru Janu Husovi. Projekt KOPT neboli „Kultura a umění od první třídy“ podporuje výchovu dětí směrem k dramatickému umění. Záštitu nad projektem převzal známý herec pan Jan Trojan. ZŠ Vojnovičova se do projektu zapojila jako jedna ze dvanácti škol v Ústeckém kraji. Prostřednictvím něj se žáci v dramatických scénkách seznamují s historií naší země. Do projektu jsou zapojeny děti od přípravného ročníku až po druhý stupeň. V rámci projektu ZŠ Vojnovičova obdržela od realizátora projektu formou dlouhodobé zápůjčky všechny historické kostýmy a scénu včetně jejího ozvučení. Škola počítá s tím, že by v další fázi v realizaci dramatických vystoupení pokračovala a jako další chystá hru o Přemyslu Oráčovi.

Projekt Kultura a umění od první třídy je mimořádným projektem v oblasti vzdělávání. Přináší do škol díky těmto dramatickým scénkám tolik potřebné prvky aktivního zapojení dětí do vzdělávacího procesu. Děti hraní nejen baví, ale díky němu zprostředkují sobě a ostatním zábavnou a srozumitelnou formou objevování kořenů naší kultury a umění, což je nesmírně cenné,“ hodnotila význam projektu náměstkyně Kubcová.