Začíná deratizace ve městě

Začíná deratizace ve městě
22.4.2016
Během příštích týdnů proběhne letošní jarní vlna deratizace kanalizační sítě a nor potkanů.

S deratizací se začne na celém území města Ústí nad Labem v pondělí 25. dubna 2016 a její ukončení se předpokládá v průběhu června 2016. Deratizace potrvá cca 6–7 týdnů. Finančně se na ní podílí správce kanalizační sítě – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a také Magistrát města Ústí nad Labem.

Celkem bude provedeno ošetření 3100 kanalizačních šachet a několika stovek nalezených potkaních nor. Nástrahy budou rovnoměrně položeny na území celého města se zaměřením na jeho nejvíce postižené části jako jsou městská část Předlice, Klíše, Všebořice, Bukov, Skřivánek, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Vyhlídka, Skalka, Střekov, Severní Terasa a Stříbrníky.

Podklady pro jarní část deratizace se shromažďují na odboru životního prostředí, podněty zasílají správci bytového fondu, zástupci sdružení vlastníků bytů, dále městské obvody, firmy a občané. Kromě toho se pracovníci deratizační firmy zaměřují na lokality, kde problémy s přemnoženými potkany přetrvávají.

25. dubna tak firma položí nástrahy tak, aby bylo ošetřeno území celého města. Nástrahy zavěsí na konopné provázky těsně nad podesty kanalizačních šachet.

Deratizace probíhá ve třech etapách, v první etapě se provádí základní ošetření nasmlouvaného počtu přístupných kanálů a objevených potkaních nor. V další etapě se provádí kontrola odběru, v případě odběru se doplňuje chybějící nástraha. V poslední etapě se provádí druhá kontrola odběru nástrah a případné doplnění.

Při přípravě celoplošných deratizací je významná pomoc občanů a správců objektů, kteří nahlašují místa zvýšeného výskytu potkanů. Informace o výskytu potkanů přijímá odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem na tel. číslech 475 271 706, 475 271 709, 728 622 568.