Začíná rekonstrukce vodovodu přes železniční most v Ústí nad Labem

Začíná rekonstrukce vodovodu přes železniční most v Ústí nad Labem
23.5.2015
Jedná se o rekonstrukci 41 let starého zásobního vodovodu, který je veden v mostní konstrukci železničního mostu přes Labe.

V rámci této investiční akce SVS bude vyměněn nevyhovující vodovod, který je nezastupitelný v zásobování oblasti Střekova s přibližně 15 tisíci obyvateli.

Stávající vodovod je uložen na konzolích, jež jsou součástí mostní konstrukce. Byl uveden do provozu roku 1974. Vede z vodojemu Větruše a je určen k zásobování Střekova. Je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru 300 mm v délce 195 metrů a z oceli téhož profilu v délce 56 metrů. Na obou koncích mostu vodovod vstupuje do mostních sloupů a návazně do stávajících armaturních šachet, uložených v zemi. Vodovod je opakovaně poruchový.

Stavební práce začaly demontážemi stávajícího potrubí z mostní konstrukce. V týdnu od 25. května 2015 budou zahájeny výkopové práce u obou krajních pilířů mostu, následovat bude vlastní pokládka potrubí na mostní konstrukci.

Stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 31. srpna 2015.