Začíná rekonstrukce vodovodu v ulici Podhoří

Začíná rekonstrukce vodovodu v ulici Podhoří
9.9.2015
SVS zahajuje rekonstrukci zkorodovaného vodovodu v ulici Podhoří.

Stávající ocelový vodovod průměru 200 mm v ulici Podhoří je ve špatném technickém stavu, silně zkorodovaný a inkrustovaný, proto bude vyměněn. Řad pochází z roku 1987 a je v dané lokalitě nezastupitelný pro zásobování.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. srpna 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2015. 

Další podrobnosti
o stavbě najdete na  webu: http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/v-usti-nad-labem-ul-podhori-vymenime-477-metru-silne-zkorodovaneho-vodovodu.html