Začne rekonstrukce vodovodu v ulici U Kostela

Začne rekonstrukce vodovodu v ulici U Kostela
7.9.2015
Rekonstrukci poruchového vodovodu v ulici U Kostela zahájí SVS.

Stávající vodovod v ulici U Kostela je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto bude vyměněn. V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci použije potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 102,3 metrů. Rekonstrukce bude provedena ve frekventované lokalitě v centru města u nákupního centra šetrnější bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem.

Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. srpna 2015. Stavební práce mají být zahájeny během 38. týdne, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2015.


Zodpovídá:
Romana Macová