Zádušní mše za Václava Havla

Zádušní mše za Václava Havla
27.12.2011
V den konání státního pohřbu proběhla v kostele Nanebevzetí panny Marie v Ústí nad Labem zádušní mše za Václava Havla.

Do kostela na zádušní mši za Václava Havla přišlo až 150 lidí. Mše byla svolána na popud primátora města Ústí nad Labem Víta Mandíka a arciděkana P. Miroslava Šimáčeka. Celým průběhem bohoslužby provázel orchestr a sbor Severočeského divadla opery a baletu, který svým vystoupením umocňoval atmosféru v kostele. Pietního aktu se zúčastnil primátorem města Ústí nad Labem s čestným občanem, generálem Jaroslavem Klemešem. Dalšími hosty byli náměstkyně primátora Zuzana Kailová, starosta Severní Terasy Josef Macík, místostarosta Střekova Václav Křeček a další. Mši sloužil Arciděkan P. Miroslav Šimáček. Po jejím skončení v pravé poledne byla všemi přítomnými uctěna památka Václava Havla minutou ticha.

Domnívám se, že tato mše byla důstojným rozloučením s Václavem Havlem. Město Ústí nad Labem a občané se tak připojili k uctění památky této osobnosti, která probíhala v mnoha dalších městech ČR,“ řekl primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík.