Zahájena rekonstrukce vodovodu ve Hřbitovní ulici

Zahájena  rekonstrukce vodovodu ve Hřbitovní ulici
12.6.2014
Jedná se o rekonstrukci vodovodu ve Hřbitovní a Neštěmické ulici. Vlastní stavební práce budou zahájeny od 16. června 2014.

Stávající ocelový vodovod pochází z roku 1973 a je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný a často poruchový, dochází tedy k výpadkům v dodávkách pitné vody. Rekonstruovaný úsek vodovodu zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 5000 připojených obyvatel.

Pokládka potrubí bude z převážné části provedena bezvýkopovou technologií, výkopy budou provedeny pro startovací a koncové jámy. Část potrubí bude uložena otevřeným výkopem, a to v úsecích mimo komunikaci. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou (tj. asfaltový beton na komunikacích, litý asfalt na chodnících, a úseky chodníku s betonovou a zámkovou dlažbou).

Vlastní stavební práce mají dokončeny do 31. srpna 2014.