Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku
2.9.2013
Primátor města Vít Mandík navštívil ZŠ Mírová na Severní Terase a přivítal zde nové prvňáčky.

V doprovodu radního města a ředitele DDM Jana Eichlera navštívil primátor města Vít Mandík ZŠ Mírovou. V letošním školním roce otevírala základní škola čtyři první třídy.

Vzdělání je největší dar, kterého se vám může dostat. Ve škole se naučíte řadu nových a zajímavých věcí, které Vás budou po zbytek života provázet. Jistě jste se na dnešní den těšili. Přeji si, aby vás tato radost a nadšení neopustily po celou dobu školní docházky a poznali jste zde mnoho nových a zajímavých věcí,“ popřál primátor Mandík prvňákům.

Díky úspěšnému hospodaření v uplynulém roce předložil primátor města Vít Mandík ke schválení radě města poskytnutí příspěvku 2000 Kč na každého prvňáčka v letošním školním roce. Z poskytnutých finančních prostředků nakoupily školy dětem učební pomůcky (učebnice, sešity, psací potřeby, pravítka, pomůcky na výtvarnou výchovu apod.).

Podpora vzdělání a mladé generace je pro nás prioritou. Uvědomuji si, že náklady spojené s nákupem potřebného vybavení pro oděti do školy jsou vysoké. Město Ústí nad Labem v tomto směru chtělo pomoci nejenom školám, ale i rodičům,“ okomentoval příspěvek města prvňáčkům Vít Mandík.

V první školní den navštívili školy i další radní města. Náměstkyně primátora Zuzana Kailová přivítala prvňáčky na ZŠ Pod Vodojemem. Radní města a starosta Městského obvodu Severní Terasa Josef Macík pak popřál mnoho štěstí prvňáčkům na ZŠ Stříbrnická.