Zahájení rekonstrukce Městského stadionu

Zahájení rekonstrukce Městského stadionu
17.4.2013
Stavební úpravy Městského stadionu v Ústí nad Labem slavnostně zahájil primátor města Vít Mandík, který spolu s dalšími hosty poklepal na základní kámen stavby.

Spolu s primátorem na základní kámen poklepal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Milan Karfík, jednatel společnosti METALL QUATRO, která je zhotovitelem této stavby a předseda představenstva Fotbalového klubu Ústí nad Labem Jan Linhart.

„Je to další krok k realizaci plánu, který dlouho existoval jen v představách. O potřebě nového stadionu se často diskutovalo, padaly různé varianty, ale bývalí představitelé města zůstávali jen u slibů. Město však stadion odpovídající novým požadavkům potřebuje, proto jsme se rozhodli tuto akci zařadit do plánu investic. Dnešek je důkazem toho, že tento záměr myslíme vážně a stadion opravdu postavíme,“ uvedl v projevu primátor Vít Mandík.

Jan Linhart vedení města poděkoval jménem fotbalistů: „Je to naše velké přání – dostavba Městského stadionu tak, aby splňoval parametry pro nejvyšší českou soutěž. V minulých osmi letech jsme dosáhli velmi dobrých výsledků a to nejen A – mužstvo ale i mládež. Jediným problémem vždy byl nevyhovující stadion.“

V rámci projektu vyroste nová hlavní tribuna s prostory pro fotbalisty, novináře a významné hosty. Postaveny budou krajní tribuny „A2“ a „A3“ se sociálním zázemím pro diváky a provozní prostory. Současně bude vybudován divácký sektor „F“. Vzniknou také nové pokladny, vnitřní a vnější oplocení, občerstvení pro divácký sektor „C“, ukazatel skóre, vyhřívání trávníku, osvětlení, komunikace a zpevněné plochy.

Stavební společnost METALL QUATRO spol. s r.o. již zahájila práce na zařízení staveniště a odklízení odpadu ze staré tribuny, která bude zdemolována. Demolice tribuny bude zahájena v druhé polovině dubna. Pokračovat budou hrubé terénní úpravy. Poté začne samotná výstavba nových tribun. Délka realizace stavby je 16 měsíců, úplné dokončení a kolaudace stavby je plánováno na červenec příštího roku.

Během výstavby bude prostor původní tribuny a ochozy uzavřeny pro veřejnost. Využívána bude protilehlá malá tribuna. Práce zasahující do sportovních ploch (vyhřívání trávníku – pokládka kabelů a práce související s protlakem pod tartanovou dráhou) budou probíhat v období, kdy sportovci nebudou tyto plochy využívat.