Zahájení vyčíslení konkrétních škod

Zahájení vyčíslení konkrétních škod
18.6.2013
Specializovaní znalci navštíví všechna poškozená místa ve městě.

Počínaje středou 19. 6. 2013 zahajuje Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s krajským úřadem zjišťování konkrétních škod na majetku způsobených fyzickým a právnickým osobám na území města Ústí nad Labem.

Specializovaní znalci v doprovodu pracovníka městského úřadu příslušného městského obvodu postupně navštíví všechna poškozená místa k určení předpokládané výše škod na předmětném majetku. Služba je bezplatná.

Tyto údaje budou sloužit jako podklad pro Ústecký kraj při žádosti o uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu na odstranění škod způsobených povodní.