Zahájení výstavy partnerských měst

Zahájení výstavy partnerských měst
6.5.2008
Od 5. května do 6. června lze shlédnout fotografie měst Ústí nad Labem a Chemnitz ve výstavních prostorách chemnitzské radnice.

   Na konci minulého roku byl v rámci projektu z Fondu malých projektů vydán společný kalendář měst Ústí nad Labem a Chemnitz a dvou vzdělávacích institucí, a to Fakulty umění a designu Univerzity J.E.Purkyně a Fortis Akademie, Chemnitz. Do kalendáře, kde na každý měsíc byla jedna fotografie, se nevešly všechny práce studentů. Na výstavě proto máme šanci shlédnout i další fotografická díla, která vznikla během výměnného pobytu studentů v obou partnerských městech v rámci projektu.

   Zahájení této výstavy se zúčastnila náměstkyně primátorky paní Lüth, radní Zuzana Kailová, členka kulturní komise paní Blažková a zástupci obou zmiňovaných institucí, jmenovitě i pan děkan Koleček. „Věřím, že tímto projektem dojde ještě k užší spolupráci nejen mezi městy, ale také mezi školami a jejich studenty“, dodala radní Kailová.