Zakladatelé společnosti Collegium Bohemicum projednávali zlepšení funkčních mechanismů

Zakladatelé  společnosti Collegium Bohemicum projednávali zlepšení funkčních mechanismů
21.4.2015
Zástupci čtyř zakladatelů společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s., se opětovně sešli nad plánem změn.

Zakladatelé společnosti Collegium Bohemicum - Město Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury, Univerzita J. E. Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách - řešili plán změn, který má za cíl zefektivnit fungování společnosti a nastavit mechanismy k jejímu dlouhodobému trvalému rozvoji. Zakladatelé projednali dodatek Zakládací smlouvy, který má posílit roli státu a statutárního města Ústí nad Labem v dozorčích orgánech společnosti a zajistit tak dohled nad společnou investicí do trvalé expozice a provozu společnosti.