Zanádražní prostor se mění v zónu klidu.

Zanádražní prostor se mění v zónu klidu.
1.10.2009
Dělníci začali s bouráním Autosalonu Beta Hase.

Průběh stavby zkontroloval náměstek primátora Jan Řeřicha, který popsal záměr města s touto lokalitou: „Jsem velice rád, že z této části města vznikne zóna navazující na hlavní vlakové nádraží. Ústečané se mohou těšit na vyhlídkovou terasu, terasu s obchůdky, ale hlavně, na nové parkoviště pro téměř stovku automobilů. Parkování u hlavního nádraží bylo vždy problematické. Nedostatek místa bránil lidem v nakládání a vykládání zavazadel, nebo při čekání na příbuzné, kteří do města přijeli vlakem. Po dokončení prací budou mít kde zastavit, popřípadě si prohlédnout obchůdky na terase. Pro tuto službu hlasovalo nejvíce lidí v anketě města uveřejněné na webu. Podle mě je velmi důležité také propojení centra města s břehem řeky Labe. Po dokončení prací se velmi jednoduše a bezbariérově dostaneme přes pasáž hlavního nádraží nejen k řece, ale také k Benešovu mostu. Věříme, že se sem v budoucnu vrátí i přístaviště osobních lodí“, uzavřel Řeřicha s tím, že práce by měly skončit koncem příštího roku.

Zatímco práce na zanádražním prostoru jsou v plném proudu, další velká akce města už skončila. Školáci, kteří navštěvují Základní školu Karla IV., započali nový školní rok v budově, která se oblékla do moderního hávu. „Pestré barvy velmi dobře kontrastují s novými plastovými okny, které nahradily stávající zchátralá dřevěná okna. Součástí rekonstrukce, která začala na jaře letošního roku, bylo také celkové zateplení budovy a co je důležité, na 300 dětí, které školu navštěvují, práce výrazněji neomezily“, řekl po prohlídce školy náměstek primátora Jan Řeřicha. Ředitel školy Pavel Ťupek dodal: „Očekáváme výraznou úsporu na vytápění školy díky zateplení celého objektu. Ty nejzásadnější práce probíhaly o prázdninách, takže nikterak nebyla narušena výuka dětí“.

Město chce v budoucnu podobně zrekonstruovat další základní školu. Vytipovanou má ZŠ Vojnovičova ve Všebořicích, na kterou získalo z fondu životního prostředí dotaci. „Bohužel ale dotace byla příliš nízká, takže spoluúčast města by byla příliš vysoká. Proto jsme dotaci vrátili a zažádáme o finanční příspěvek nový a budeme doufat, že poměr nové dotace bude pro město příznivější. Uvidíme také, jaké možnosti bude město mít z hlediska finančního vývoje“, vysvětlil Řeřicha s tím, že u zmíněné základní školy půjde opět o zateplení objektu a fasádu.

Práce finišují také v dalším navštíveném objektu. Klienti Domova pro seniory V Klidu si užívají nových pokojů. „Domov pro seniory patří mezi naše největší zařízení. Rekonstrukce objektu byla rozsáhlá a kromě zateplení objektu se dotkla také opravy střechy a výměny oken. Není tedy divu, že se senioři, jejichž věk se pohybuje kolem osmdesáti let, báli. Neuměli si představit stěhování do náhradních prostor a báli se hluku a prachu, které jsou s podobnými pracemi spojeny. Firma ale práce prováděla tak šetrně, že se jen minimálně dotkly obyvatel tohoto domova“, poznamenal Řeřicha a dodal: „Před zahájením rekonstrukce jsem se s lidmi setkal. Seznámil jsem je s postupem prací a ubezpečil je, že firma práce provede do šesti měsíců. V tomto zařízení žijí staří i nemocní lidé a stavba, která je na několik dnů omezila, probíhala jak zvenku, tak zevnitř. I proto výběrové řízení vyhrála firma, která garantovala rychlý postup prací“. Stěhování do náhradních prostor nakonec nebylo tak zatěžující. Většina klientů se do svých bytů vrátila po třech dnech. A čekalo je malé překvapení – každý si mohl vybrat barvu, kterou chce pokoje vymalovat.

Práce pokračují také na dostavbě DPS Bukov, kde se buduje křídlo pro umístění dalších 40 klientů. „Lidé na umístění v tomto zařízení čekají i pět let. Tuto dobu chceme dostavbou zkrátit“, vysvětlil náměstek primátora Jan Řeřicha s tím, že celý prostor Domova pro seniory tak bude uzavřený. V meziprostoru vznikne atrium s lavičkami a jezírkem. „Pro mě je velmi podstatné, že dojde k úspoře tepla, protože celý objekt byl doposud vytápěn díky lokální plynové kotelně. Tu nahradí výměníková stanice napojená na centrální zdroj tepla“, dodal Řeřicha.


Prohlídka Základní škola Karla IV.


Zanádražní prostor


Dům seniorů V Klidu