Zápis do jeslí proběhne 1. 6. 2015 a 3. 6. 2015

Zápis do jeslí proběhne 1. 6. 2015 a 3. 6. 2015
28.4.2015
Zápis do příspěvkové organizace Jesle města Ústí nad Labem pro školní rok 2015/2016 proběhne od 9 hod. do 11 hod. a od 14 do 16 hod.

Místem konání zápisu jsou Jesle města Ústí n. L. – Severní Terasa, Mezní 2853/2. Do jeslí Severní Terasa jsou přijímány děti od jejich 6. měsíce (do jeslí Neštěmice od 18. měsíce), maximálně do 3 let věku (ne včetně), jejichž zákonní zástupci mají zájem o trvalé umístění dítěte do jeslí.

K zápisu je třeba doložit předem vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do jeslí (možno vyzvednout v jeslích nebo stáhnout na www.jeslicky.cz), k nahlédnutí předložit originály těchto dokumentů - vlastní občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho zdravotní kartičku

Na dovednosti dětí nejsou kladený žádné požadavky, přítomnost dítěte není nutná.

Podrobné informace získáte u ředitelky organizace Mgr. Sylvie Sušické, která zápis vyhlašuje.