Zápisy dětí do základních škol

Zápisy dětí do základních škol
13.1.2014
Zápisy dětí do základních škol proběhnou v lednu. O termínech a dalších podrobnostech informují školy na svých webových stránkách.

Rodiče mohou dítě zapsat do více základních škol. Po tom, co si některou ze škol vyberou, bylo by vhodné, kdyby ostatním školám oznámili, že u nich dítě základní školní docházku nenastoupí.

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště)
- případná odborná či lékařská doporučení
- rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku

Při zápisu do 1. třídy ZŠ dochází k ověření školní zralosti dítěte. Škola posuzuje: komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod. Zápis probíhá hravou formou doplňováním obrázků, řešením jednoduchých úkolů.

Před nástupem do ZŠ by každé dítě mělo zvládnout:
- znát a dodržovat základní hygienu
- používat základy slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, …)
- znát základní údaje o sobě a své rodině (jména rodičů, sourozenců, bydliště, své datum narození)
- jíst příborem
- samostatně se obouvat a oblékat
- správné držení tužky
- splnit zadaný úkol a soustředit se na něj
- prostorová orientace (co je dole, nahoře, …)
- vyjmenovat dny v týdnu
- vybarvovat a vystřihovat jednoduché tvary
- počítat do deseti (ne sčítat, odčítat, …)
- zpívat a recitovat
- správně vyslovovat hlásky

Termíny zápisů na školní rok 2014/15

 

název školy/ ředitel

část města

zápis

čas

 

Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37

město

17.1.2014

14,00-18,00

Mgr. Marek Plch

 

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8

Skřivánek

15.1.2014

14,00-18,00

Mgr. Bc. Martin Alinče

16.1.2014

14,00-18,00

 

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277

Brná

17.1.2014

13,00-18,00

Mgr. Libuše Renová

 

Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5

Předlice

28.1.2014

13,00-16,00

Mgr. Bc. Martin Košnar

29.1.2014

13,00-16,00

 

Základní škola Ústí nad Labem, Husova 349/19

Krásné Březno

15.1.2014

13,00- 17,30

Mgr. Jaroslava Pšeničková

16.1.2014

13,00- 17,30

 

Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19

Střekov

15.1.2014

14,00-18,00

Mgr. Pavel Ťupek

16.1.2014

14,00-17,00

 

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6

město

15.1.2014

14,00-18,00

Mgr. Ramona Grohová

16.1.2014

14,00-18,00

 

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5

Všebořice

18.1.2014

9,00-14,00

Mgr. Jana Linhartová

 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2

město

17.1.2014

13,30-17,00

Mgr. Bc. Vlasta Rytířová

 

Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4

Severní Terasa

15.1.2014

14,00-17,00

Mgr. Bc. Kamil Veigend

16.1.2014

14,00-17,00

 

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4

Stříbrníky

22.1.2014

14,30-18,00

Mgr. Michal Ševcovic

23.1.2014

14,30-18,00

 

dodatečný zápis

12.2.2014

14,30-18,00

 

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5

Střekov

15.1.2014

14,00-18,00

Mgr. Martin Kolský

16.1.2014

14,00-18,00

 

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6

Bukov

15.1.2014

14,30-17,00

 

Mgr. Květoslav Kolařík

 

16.1.2014

14,30-17,00

 

Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17

Krásné Březno

17.1.2014

13,00-18,00

Mgr. Radka Janíková

 

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/5

Vyhlídka

15.1.2014

14,00-17,00

Mgr. Marie Čápová

16.1.2014

13,30-16,30

 

Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A

Všebořice

15.1.2014

13,00-18,00

PaedDr. Milan Zelenka

16.1.2014

13,00-18,00

 

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193

Mojžíř

17.1.2014

13,30-17,30

Mgr. Karel Bendlmajer

18.1.2014

9,00-13,00

 

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3

Dobětice

15.1.2014

14,00-17,00

Mgr. Václav Pěkný

16.1.2014

14,00-17,00

 

dodatečný zápis

13.2.2014

14,00-17,00

 

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150

Neštěmice

17.1.2014

14,00-17,00

Mgr. Olga Poláková

18.1.2014

9,00-11,00