Zasedal Ústecký dětský parlament

Zasedal Ústecký dětský parlament
12.11.2012
Ústecký dětský parlament jednal v Domě dětí a mládeže. Zasedání se zúčastnil primátor města Vít Mandík a další představitelé.

 Mezi hosty byli ředitel dopravního podniku, ředitel městské policie nebo vedoucí odboru životního prostředí. Členové dětského parlamentu pro ně měli připraveny otázky například o výstavbě a provozu sportovišť a hřišť, zajímaly je cyklostezky, úklid Bertina údolí nebo jízdné v městské dopravě i nástup předními dveřmi.

„Účast na tomto jednání byla opět velmi inspirativní. Mladí lidé nejsou svázáni bariérou obvyklých klišé, a dokážou přijít s novými pohledy a nápady na věci, které často ani nevnímáme,“ uvedl primátor Mandík.

Dětskému parlamentu nabídl, aby vybral svého zástupce, který s ním bude moci strávit celý den, aby poznal, jaké jsou běžné pracovní povinnosti a starosti primátora Statutárního města Ústí nad Labem.