Zastávky MHD projdou obnovou

Zastávky MHD projdou obnovou
14.5.2010
Rada města souhlasí s uzavřením koncesní smlouvy s vítězem koncesního řízení na provozování a komerční využití zastávek MHD.

   Jde o společnost euroAWK s.r.o. Konečné slovo budou mít v červnu zastupitelé. Pokud bude smlouva podepsána, město předá zmíněné společnosti k provozování a komerčnímu využívání 132 přístřešků, z nichž 105 projde obnovou. Provozovatel zastávek se ve smlouvě zavazuje provádět jejich údržbu a opravy. Nově vybudované přístřešky má vybavit lavičkami. Úplata za komerční využití je příjmem provozovatele, jenž po dobu prvních sedmi let odvede městu paušální roční částku 10 000 korun. Od osmého roku pak zaplatí městu podíl ve výši deseti procent z obratu za každou reklamní plochu ročně.

   „Pro město Ústí nad Labem je smlouva s euroAWK mimořádně výhodná, a to mimo jiné proto, že v současné ekonomické krizi nemá prostředky na výraznou obnovu zastávek. Tuto povinnost v řádu desítek miliónů korun bude mít právě budoucí provozovatel. Vzhled zastávek se zlepší, což přispěje ke zkulturnění prostředí města“, říká primátor města Jan Kubata.

   Smlouva mezi městem a společností euroAWK s.r.o. by mohla nabýt účinnosti 1. 7. 2010, s platností do 30. 6. 2025.

   Provozovatele zastávek MHD hledalo město již v roce 2005, podruhé pak v roce 2007. Bez úspěchu. Nakonec šlo cestou vyhlášení koncesního řízení, jež bylo zahájeno v únoru loňského roku. Společně s pozdějším vítězem soutěže se do něj přihlásily společnosti Outdoor Akzent a JCDecaux, Městský mobiliář. Tyto firmy však neprokázaly požadovanou kvalifikaci.

   Koncesní řízení připravila městu renomovaná právní kancelář MT Legal.