Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2014

Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2014
6.12.2013
Rozpočet města na rok 2014 schválili ve čtvrtek zastupitelé. Pro bylo 35 ze 37 členů zastupitelstva města.

Primátor Vít Mandík představil základní parametry rozpočtu, který je nástrojem k zajištění spolehlivého chodu všech funkcí města.

V neinvestiční části je rozpočet navržený jako přebytkový. Rozdíl příjmů a výdajů činí 93 milionů korun. Investiční výdaje jsou ve výši 417,6 mil. korun a jsou kryty přebytkem neinvestiční části rozpočtu (33,4 mil. Kč) z výnosů prodeje vybraného majetku města (7,6 mil. Kč), ze zdrojů z minulých let (95,3 mil. Kč) a z bankovního úvěru (281,3 mil. Kč).

Rozpočtované příjmy města mají v roce 2014 dosáhnout 1,255 miliardy korun, výdaje 1,531 miliardy korun). Dotace městským obvodům představují 108 200 000 korun.

Splným zněním rozpočtu se občané mohou seznámit na webu města www.usti-nl.cz.