Závady na objektu „Zanádraží“ budou odstraněny

Závady na objektu „Zanádraží“ budou odstraněny
19.1.2012
Náměstek Jan Řeřicha se sešel na pracovním jednání se zástupci zhotovitele díla, s projektantem a se zástupci příslušných odborů magistrátu města Ústí nad Labem.

V rámci této schůzky seznámil projektant náměstka Řeřichu s výsledky probíhajícího průzkumu, týkajícího se reklamovaných závad. Současně nastínil možná řešení s tím, že všechny závady budou v rámci reklamačního řízení odstraněny nejpozději do konce měsíce dubna. Časový harmonogram s přesnou specifikací prací bude zástupcům města Ústí nad Labem předložen v nejbližších dnech.

Uvítal jsem přístup projektanta i zhotovitele díla, kteří k řešení vzniklých závad zaujali vstřícný postoj. Samozřejmostí je, že veškeré náklady spojené s těmito reklamačními pracemi budou hrazeny zhotovitelem, tudíž město Ústí nad Labem neponese v tomto ohledu žádné náklady,“ popsal průběh jednání náměstek Jan Řeřicha.