Zdi na Větruši v pořádku

Zdi na Větruši v pořádku
20.11.2009
Nebezpečí sesuvu opěrných zdí na Větruši nehrozí, a to mimo jiné díky pilotům a dostatečné armatuře.

   Vyplývá to z informací, které si vedení města nechalo k celé věci vypracovat od všech zainteresovaných stran.Vlasové smršťovací trhlinky vznikající při zrání betonu nejsou závažné – v žádném případě se nejedná o poškození zdí či jakýkoliv jejich statický problém. „I když jsme v tomto případě nebyli investory, věnovali jsme záležitosti velkou pozornost, abychom se ujistili, že návštěvníkům Větruše nehrozí žádné nebezpečí. Obrátili jsme se na investora i zhotovitele s žádostí o vysvětlení stavu. Bylo nám řečeno, že lidé na Větruši a v okolí jsou v bezpečí,“ říká náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Není pravdou, že v římsách nejsou dilatace. Betonový monolit je má, a to o v délce 12 metrů. Trhlinky prohlédl již minulý pátek projektant a konstatoval, že s opravou bude vyčkáno do doby ústupu zimy. Oprava by měla proběhnout příští rok v dubnu. Půjde o proříznutí spáry a vytmelení. Vše se bude odehrávat v rámci reklamačního řízení.