Zdravotní ústav nezanikne

Zdravotní ústav nezanikne
18.3.2010
Primátor města Jan Kubata přivítal dnešní rozhodnutí ministryně zdravotnictví o zastavení restrukturalizace zdravotních ústavů.

   Ze stávajících 14 zdravotních ústavů měly v blízké budoucnosti zůstat jen dva, a to v Praze a Ostravě. Lékaři z Ústí nad Labem proto požádali primátora města Jana Kubatu, aby vyvinul iniciativu k zastavení tohoto kroku. Kubata proto oslovil ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou s žádostí o přehodnocení restrukturalizace. I přesto, že nemám zákonnou možnost v této záležitosti spolurozhodovat, rozumím argumentům signatářů petice. Podle jejich sdělení je zamýšlený krok v rozporu s platným zněním zákona č. 258/2000 Sb., §86 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Jsem velmi znepokojen informacemi o tom, že odborné činnosti CIM Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nejsou v plánu restrukturalizace stanoveny. CIM proto nemůže pacientům garantovat stávající zdravotní péči. Vyskytují se proto odůvodněné obavy ze snížení dostupnosti a kvality zdravotní péče v našem regionu, a to v lékařských oborech uvedených ve statutu ZÚ se sídlem v našem městě“, uvedl v dopise ministryni primátor.