Zdravotní ústav v ohrožení

Zdravotní ústav v ohrožení
11.3.2010
Primátor města Jan Kubata žádá v otevřeném dopisu ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou o zachování Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem.

Text otevřeného dopisu:

Vážená paní ministryně,
obracím se na Vás ve věci postupu Ministerstva zdravotnictví ČR týkajícího se restrukturalizace zdravotních ústavů.
V minulých dnech jsem obdržel oficiální písemnou žádost (petici) lékařů a pracovníků ústeckého Centra imunologie a mikrobiologie (CIM), abych se jako primátor města zasadil o prošetření postupu Ministerstva zdravotnictví v této věci a pozastavení restrukturalizace zdravotních ústavů. Se zástupci petičního výboru jsem rovněž hovořil osobně.
I přesto, že nemám zákonnou možnost v této záležitosti spolurozhodovat, rozumím argumentům signatářů petice. Podle jejich sdělení je zamýšlený krok v rozporu s platným zněním zákona č. 258/2000 Sb., §86 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Jsem velmi znepokojen informacemi o tom, že odborné činnosti CIM Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nejsou v plánu restrukturalizace stanoveny. CIM proto nemůže pacientům garantovat stávající zdravotní péči. Vyskytují se proto odůvodněné obavy ze snížení dostupnosti a kvality zdravotní péče v našem regionu, a to v lékařských oborech uvedených ve statutu ZÚ se sídlem v našem městě.
Dovoluji si Vás na závěr upozornit na skutečnost, že Ústecký kraj patří v oblasti nemocnosti obyvatel k nejpostiženějším v České republice. Žádám vás, paní ministryně, o přehodnocení uvedeného záměru. V případě provedení restrukturalizace žádám o zachování zdravotních ústavů v Ostravě a Ústí nad Labem.